Båtsportkartet inneholder 9 kartblad over vassdraget.

Hovedkart i målestokk 1 : 20 000
Hovedkart og utsnitt i 1 : 10 000
Kartutsnitt i målestokk 1 : 5000

Båtsport- og fritidskart Haldenkanalen

kr 400,00Pris