For 165 år siden bygde vassdragsingeniør Engebret Soot et transportanlegg for tømmer fra Mangenvassdraget til Haldenvassdraget. Anlegget fikk stor betydning for sagbruksvirkomheten og skogsdriften i området.

 

Boka forteller om sluser, kanaler, fløtningsrenner, dammer og en spesialanlagt jernbane. Boka er også en biografi om Engebret Soot. Han var en stor personlighet, og ble nylig kåret som nr. 15 av de 100 mest betydningsfulle personer fra Romerike. Soot-anleggene har nasjonal interesse, og er særlig aktuell i kommunene Sør-Odal, Vinger, Eidskog, Nes og Aurskog-Høland i Akershus og kommunene langs grensen mot Sverige i Østfold. Forfatteren er ingeniør, og har bred erfaring fra skogbruk og tømmertransport.

Engebret Soot: Grasmo kanalanlegg – Sootkanalen

kr 368,00Pris